Kontakt

Turistička zajednica Sjeverna Moslavina

Trg hrvatskih branitelja 10

43280 Garešnica

direktor:

Daniela Belak

tel: 043/533-002

Mob: 099/380-5170

e-mail: info@tzsm.hr

ured:

Romana Fezi Martinić

mob.: 099/253-8410

e-mail: tz-garesnica@garesnica.hr