Pozicija

Grad Garešnica

Garešnica je smještena na istočnim obroncima Moslavačke gore i geografski pripada Moslavini. Prostire se na površini od 226,49 km², na 130 metara nadmorske visine.
Dalje >

Općina Hercegovac

Hercegovac je smješten na području staroga, doturskog sela Crne Reke, udaljen tri kilometra od rijeke Ilove koja dijeli Moslavinu i Slavoniju i nalazi se na 17°5´ istočne geografske dužine i 45°37´ sjeverne geografske širine.
Dalje >

Općina Velika Trnovitica

Općina Velika Trnovitica smještena je na pitomim obroncima Moslavačke gore, 6 km sjeverozapadno od Hercegovca, a 10 km od Garešnice.
Dalje >