Pravo na pristup informacijama

Ovdje možete vidjeti ili preuzeti sljedeće dokumente:

 

 

Službenica u uredu TZ Sjeverna Moslavina za pristup informacijama, kao i rješavanje zahtjeva u svezi s njima je Romana Fezi Martinić.

Kontakt telefon je 043/533-002, a možete ju kontaktirati i putem sljedećeg e-maila: info@tzsm.hr