Manastir Bršljanac

Manastir Bršljanac i pripadajuća crkva Sv. Nikole su sagrađeni oko 1740. godine. 1779. manastir i crkva su napušteni. 1841. crkva Sv. Nikole je srušena. 


Građevni materijal je raznesen ili korišten za gradnju crkve u selu Bršljanica tako da više ne postoje tragovi manastira ni crkve. Na mjestu manastira izgrađena je mala kapelica.