mogućnosti turističke ponude

Mogućnosti turističke ponude grada Garešnice - by SŠ "August Šenoa"

Interdisciplinarnim pristupom proširiti dosadašnje istraživanje povijesti, kulturne baštine, gastronomije te mogućnosti turističke ponude na području Grada i njegove okolice.
Dalje >

Učenički radovi

Učenički radovi u okviru projekta Srednje škole "August Šenoa" Garešnica
Dalje >