MVS MedjuWodje- GKC, Garešnica- Pjevajmo, pjevajmo Mariji; Marijina bašća