Učenički dom Srednje škole "August Šenoa" Garešnica