Instalacije na GastroFlori 2017.

Instalacije na ovogodišnjoj GastroFlori bile su:

1.   KOMUNALAC D.O.O.- „ LIJEPA LI SI“

2.   NOVA IVANČICA D.O.O.- „ KIŠOBRANI“

3.   STOLARSKI OBRT ,ČEDOMIR MATOVINA- "KOLA U CVIJEĆU"

4.   CVJEĆARNICA ČIČAK- „ MOJ POGLED U PROŠLOST“

5.    HRVATSKE ŠUME, ŠUMARIJA GAREŠNICA - „ŠUMA NA DLANU“

6.   OPG JURIĆ- „ KLIPAN, DAMA I FACA“